Latest Posts

Cele szczegółowe:

Ø    Skuteczna informacja - poszerzanie wiedzy na temat chorób psychicznych oraz propagowanie sprawdzonych informacji.
Ø  Obalenie stereotypów - zmienienie postrzegania przez społeczeństwo osób chorych psychicznie, zerwanie z negatywnym wizerunkiem osoby, którą dotknęły problemy ze zdrowiem psychicznym.
Ø  Ogólnopolski dialog - rozpoczęcie ogólnokrajowych rozmów na temat sposobu postrzegania osób zmagających się z problemami psychicznymi, a także sposobów ich leczenia.
Ø  Efektywne leczenie - zwrócenie uwagi na niezbyt dobrą sytuacje polskich szpitali psychiatrycznych oraz długi czas oczekiwania na możliwość dostania się do specjalisty.
Ø  Stworzenie grupy wsparcia

Strategia dla osiągnięcia naszych  celów: 

Ø autorskie artykuły tematycznie powiązane z problematyką zdrowia psychicznego, oparte na wiedzy naukowej 
Ø publikowanie przeprowadzonych wywiadów z osobami chorymi psychicznie, ukazanie ich doświadczeń i towarzyszących temu emocji, 
Ø publikowanie przeprowadzonych wywiadów z rodzinami osób chorych psychicznie, opisywanie ich doświadczeń , emocji 
Ø filmiki edukacyjne udostępniane w sieci, których celem jest edukacja w zakresie zdrowia psychicznego,
Ø współpraca z fundacjami, organizacjami pozarządowymi powiązanymi z tematyką kampanii,
Ø stworzenie grup wsparcia ze szczególnych uwzględnieniem rodzin i bliskich osób chorych,
Ø zorganizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów dotyczących chorób psychicznych,
Ø ogólnopolski dialog na portalach internetowych związany z postrzeganiem osób chorych psychiczne, zwrócenie uwagi na zjawisko stygmatyzacji, wykluczenia społecznego 
Ø zorganizowanie konferencji naukowej //]]>