Latest Posts

Zaburzenia z Osi II wiązki B

By 10:39


Zaburzenia z Osi II wiązki B wyróżniające się dramatycznością, emocjonalnością, lekceważeniem konsekwencji  czyli rzecz o osobowości narcystycznej, histrionicznej, borderline i socjopatycznej.

Narcystyczne Zaburzenia Osobowości
Objawiają się w  wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości i w przekonaniu o własnej wyjątkowości. Osoby te często uważają się za lepsze od innych pod każdym względem. Uważają że należy im się więcej. Nieodłącznym elementem jest poczucie krzywdy i zazdrości. Otoczenie jest po to by im służyć, a więc zostaje wykorzystywane do osiągania swoich celów. W zachowaniu dostrzegamy arogancję i wyniosłość. Obserwujemy również nieumiejętność w rozpoznawaniu uczuć i potrzeb innych. Przyczyn zaburzenia upatruje się w wychowywaniu dziecka. Leczenie w tym przypadku również opiera się na terapii psychodynamicznej.

Histrioniczne Zaburzenie Osobowości
Charakteryzują się nadmiernym dramatyzowaniem siebie, teatralnością, przesadnym wyrazem emocjonalnym. Osoby te bardzo szybko zmieniają towarzystwo do którego dopasowują się powierzchownie.  Uwielbiają być w centrum uwagi. Poszukują stałych podniet, słów czy zachowań świadczących o docenianiu ich. Bardzo mocno skupiają uwagę na swojej atrakcyjności fizycznej seksualnej. Osiągają cele dzięki uwodzicielstwu. Z początku sprawiają wrażenie osób ciepłych, miłych, oddanych innym by później samemu stać się w centrum uwagi. Miewają częste zmiany nastrojów. Powodem występowania zaburzenia mogą być czynniki genetyczne, wychowawcze czy też środowiskowe. Leczenie tak jak w przypadku pozostałych zaburzeń.

Zaburzenia osobowości z Pogranicza(borderline)
Widoczna w tym zaburzeniu jest chwiejność emocjonalna , przewlekłe uczucie pustki. Nieumiejętność bycia  w związku. Osoby te często podejmują sztuczne wysiłku ku zapobiegnięciu realnemu odrzuceniu lub wyimaginowanemu. Doświadczają natrętnych myśli samobójczych, zgłaszają objawy dysocjacyjne w chwilach dużego napięcia i stresu. Bardzo duża impulsywność w kwestii ryzykownych zachowań seksualnych czy też samookaleczenia. Czynnikiem etiologicznym jest tutaj zaniedbanie ze strony opiekunów.  Leczenie takie samo jak w innych zaburzeniach.

Socjopatyczne zaburzenie osobowości

To zaburzenie z kolei objawia się w braku przestrzegania norm i jakichkolwiek zasad. Osoby te nie miewają poczucia winy czy wstydu. Kontakty z innymi są znikome, nastawione na eksploatację drugiej osoby. Nie przywiązują się emocjonalnie dolinnych ludzi ani z nimi nie współgrają. Najczęściej korzystają z manipulacji by osiągnąć cele. Ludzie Ci są nieprzystosowani do życia  w społeczeństwie. Pojawienie się zaburzenia może wynikać z niedostatecznej opieki rodzicielskiej, braku edukacji,  fizjologii czy też agresywnego otoczenia. Zaleceniem jest terapia poznawczo-behawioralna oraz szeroko pojęta edukacja na temat życia społecznego. 

You Might Also Like

0 komentarze

//]]>