Latest Posts

Zaburzenia Afektywne Dwubiegunowe

By 07:16

Zaburzenia Afektywne Dwubiegunowe zwane inaczej depresją dwubiegunową afektywną.
Jest to jedno z zaburzeń nastroju które najczęściej rozpoznaje się pomiędzy 20 r.ż a 30 r.ż. CHAD poniżej 20 r.ż  rzadko jest stwierdzany gdyż w okresie adolescencji naturalnym zjawiskiem jest częsta zmiana nastrojów wiążąca się z z licznymi zmianami hormonalnymi u młodych ludzi. Dodatkowo problem w stwierdzeniu jej stanowią inne zaburzenia które mogą przypominać CHAD czyli np. ADHD. Oczywiście choroba może ujawnić się w każdym wieku jednakże okres wczesnej dorosłości to etap w którym możemy dostrzec pierwsze objawy. W porównaniu do depresji jednobiegunowej CHAD dotyka obie płci w takim samym stopniu. Diagnoza opiera się na  stwierdzeniu występowania epizodów: maniakalnych i depresyjnych.  Przyczyna powstawania zaburzenia nie jest znana. Istnieją jednakże różne teorie chociażby taka która upatruje powstanie w przesadnej reakcji na stan depresji i manii w wyniku zachwiania równowagi. Wyróżniamy kilka typów zaburzeń afektywnych. Najczęściej występujące to : zaburzenia afektywne typu I charakteryzujące się najcięższym przebiegiem z ostrymi fazami depresji i manii, zaburzenia afektywne typu II które wiążą się z łagodniejszym przebiegiem epizodów maniakalnych – występuje hipomania, ale cięższą depresją oraz typ związany z szybszą zmianą faz. Lekarze wyróżniają również sezonowe zaburzenia afektywne w skrócie SAD objawiające się występowaniem epizodu depresyjnego w porach zimowych oraz jesiennych, a stanu manii w okresach wiosennych i letnich.  Początek choroby jest nagły i niewytłumaczalny tym co dzieje się aktualnie w życiu danej osoby. Zwykle pierwszy pojawia się epizod maniakalny. Jednak występowanie i charakter tych epizodów jest indywidualny u każdego chorego. Rzadko kiedy możemy mówić o płynnych przejściach jednego stanu po drugim. Każdy z epizodów może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy  Pierwszym objawem który może wskazywać na dwubiegunowe zaburzenie jest epizod maniakalny. Charakterystycznymi objawami tego stanu są zmiany w obrębie nie tylko nastroju ale także w sferach: poznawczej, motywacyjnej i somatycznej. Możemy zatem zaobserwować: momenty euforii, nadpobudliwości, poczucie mocy by radzić sobie z codziennymi problemami, nieadekwatne ocenianie zagrożeń płynących z zewnątrz, podejmowanie się różnych aktywności. Zachowanie chorych jest nieprzewidywalne, a ciąg myślowy może być szybki i niezrozumiały, występuje u nich ogólne pobudzenie psychofizyczne. Z objawów fizycznych występuje ograniczenie zapotrzebowania na sen czy też jedzenie.  Dla przykładu stan depresyjny jest  niekiedy zupełnie inny niż w typowym zaburzeniu jednobiegunowym ponieważ objawia się nadmierną sennością czy też impulsywnym objadaniem się. Następuje również spadek tempa wykonywanych czynności . Zaobserwować można wycofywanie  się z kontaktów społecznych, doświadczanie myśli samobójczych, anhedonię czy też problemy z koncentracją uwagi. Leczenie tego zaburzenia opiera się na podawaniu leków zawierających węglan litu choć nie wszyscy ze względu na skutki uboczne mogą stosować tego typu preparaty. Leczenie więc dobierane jest za każdym razem indywidualnie. Niekiedy pacjenci wymagają leczenia szpitalnego szczególnie w przypadkach dużej manii oraz w typie który charakteryzuje się szybką zmianą epizodów. Brak leczenia lub źle dobrane leki zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa w obydwu stanach- manii jak i depresji. Choroba afektywna jest chorobą która w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie na polu wcześniej wspomnianych kontaktów społecznych oraz w pracy. Zalecana jest również psychoterapia która pomaga w radzeniu sobie podczas nagłych zmian nastrojów.


Źródła:
http://online.synapsis.pl/Choroba-afektywna-dwubiegunowa-ChAD-podstawowe-informacje/ChAD-odmiany-i-typy-choroby.html


Seligman M., Psychopatologia, Wyd.1., Poznań: Zysk i S-ka, 2003

Autor: Włodarska Joanna

You Might Also Like

0 komentarze

//]]>